Kr8tig

Kr8tig

Branche:

Dienstverlening

Plaats:

Omschrijving:

KR8TIG: casemanagement, coaching & advies
KR8TIG wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hernieuwd kansen bieden. Met de opbouw van zelfrespect en toekomstperspectief als belangrijke drijfveren. Die kans zal in veel gevallen de eerste blijken.

In de opzet wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van iedere persoon. Normaal gesproken worden deze ten volle benut door de eigen ontwikkeling – met een harmonieuze levensloop en carrière tot gevolg. Helaas is dat niet altijd het geval.

Speciaal voor deze groep maakt KR8TIG de vertaalslag van theorie naar praktijk. Deelnemers vanuit diverse maatschappelijke achtergronden krijgen er een gerichte beroepsopleiding. Met gelijkwaardigheid en onderling respect als uitgangspunten. Om nadien KR8TIG-er in de maatschappij terug te kunnen keren.

Bekijk de website:

www.kr8tig.nl

Terug naar het overzicht