ALV 8 april 2021

12-04-2021

ALV - OCC en bestuurswisseling

Op 8 april jl. organiseerde het OCC-bestuur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar in digitale vorm en het bestuur was blij met de mooie opkomst.
Tijdens deze ALV stonden de gebruikelijke punten op de agenda, zoals het aftreden van enkele bestuursleden volgens het rooster van aftreden, waaronder voorzitter Jan-Pieter Broos en Bart Retera. Beiden hebben zich om verschillende redenen niet herkiesbaar gesteld. Ook Ronald Smeets heeft te kennen gegeven zijn bestuursfunctie te willen beëindigen. Lees verder...

Terug naar het overzicht