OCC Cranendonck

Ondernemerscontact Cranendonck (OCC) is de ondernemersvereniging van de gemeente Cranendonck en telt 125 leden. Dit zijn voornamelijk business to business bedrijven.

De vereniging behartigt de belangen van lokale ondernemers (in de breedste zin), organiseert netwerkbijeenkomsten en is actief betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen.
Rode draad door dit alles is het streven naar een optimaal ondernemingsklimaat in de gemeente Cranendonck.
Het OCC bestaat sinds 1994 en wordt vertegenwoordigd door een zevental bestuursleden.

OCC als belangenbehartiger

Structureel overleg met de gemeente Cranendonck over de economische uitvoeringsagenda.
Daarnaast is het OCC actief verbonden met regionale economische organen zoals Keyport 2020 en Brainport.

OCC als netwerk

Bijna maandelijks een ledenbijeenkomst met interessante sprekers over diverse thema's zoals social media, duurzaamheid, de ondernemer van het jaar, crisis, kansen, bedreigingen en veiligheid, participatiewet, inkoopbeleid, belastingen, bedrijfsopvolging, etc.
Jaarlijks worden bedrijfsbezoeken gebracht aan lid-bedrijven en bedrijven buiten de regio zoals Leolux in Venlo, van Doorne's Transmissie, nu onderdeel van Bosch in Tilburg, Coca Cola Enterprices in Antwerpen en Van Puijenbroek Textiel in Goirle.
Daarnaast onderhoudt het OCC contacten met andere lokale ondernemersverenigingen zoals Centrummanagement Budel, Oké Maarheeze, Winkeliers Platform Maarheeze, Vrienden van het Schepenhuis, het ZLTO en Noha (Ondernemerscontact Hamont-Achel).

OCC en parkmanagement 

Overleg met relevante stakeholders over collectieve beveiliging en duurzaamheid, ondersteunend in de realisatie van de aanleg van glasvezelnetwerken op de Cranendonckse bedrijventerreinen met als doelstelling: ondernemen makkelijker te maken in Cranendonck!

luchtfoto