vóór 1 oktober

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 oktober te geschieden en gaat in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.